• Facebook
  • Instagram

telo . myseľ . duša

Release, Relax, Unwind

 

holistické dotykové terapie

Holistické dotykové terapie vracajú telo do energetickej rovnováhy, pracujú na postupnom a jemnom uvoľňovaní tráum a nespracovaných emócií a bolestí z tkanív a umožňujú tak hlbšie seba-spoznávanie, rozpoznanie a prijatie našich tieňových aspektov, citlivejšie prepojenie jednotlivých vrstiev tela a mysle a ich liečenie. Prehlbujú kontakt s tým, čo je našou živou esenciou a našim darom. Vytvárajú priestor k tomu, aby sme zdravo vnímali naše miesto vo svete a vo vzťahoch. 

Základom môjho prístupu je úcta a rešpekt k Vám, k Vášmu telu a k jeho energetike. V mojej filozofii a postoji ku klientovi nemá miesto akýkoľvek druh manipulácie, či zasahovania do procesov a systémov, ktoré disponujú vlastnými samo-liečivými mechanizmami. Počas terapie pre vás s láskou vytváram bezpečný priestor, v ktorom sa dané mechanizmy môžu rozvíjať a pôsobiť.  

57206001_2223699931076107_13940266148235

Keď sa s hlbokou pozornosťou dotýkaš jednej veci, dotýkaš sa všetkého

- Lao Tzu 

Odpovede tela

Hlbinná terapia s prvkami kraniosakrálnej terapie, vedomej komunikácie s jednotlivými vrstvami a orgánmi tela a s prvkami NLP. Pozornosť je zameraná na tie časti tela, kde sa prejavujú fyzické komplikácie. Skúmame ich emocionálne a psychosomatické pozadie a prepojenia.

Kraniosakrálna terapia

Jemné pôsobenie na oblasť lebky  (cranium) a oblasť medzi lebkou a krížovou kosťou (sacrum) . Kraniosakrálna terapia je založená na uznaní múdrosti tela, ktoré má prirodzenú schopnosť smerovať k zdraviu. Pomocou série jemných hmatov túto schopnosť tela podporujeme a vedieme k somato-emocionálnemu uvoľneniu. 

Individuálne systemické konštelácie

Systemické konštelácie odkrývajú vzorce správania, pomáhajú nám pochopiť, prečo sa niekedy správame istým spôsobom, dávajú do súvislosti systémy, jednotlivca a ich vzájomné vplyvy. Poznanie seba a systémov s ktorými sme prepojení (rodina, práca, organizácie atď.) nám je kľúčové pre naše zrenie v harmonickú osobnosť. 

SPOJME SA

Bohunice 101

935 05

SANA SK s.r.o

IČO: 43 939 708 

DIČ: 2022552994

IČ DPH: SK2022552994

Tel. 0948 601 292

saluna.sk@gmail.com
 

Success! Message received.